desc_botocel3.png

desc_bototaronja3.png

OPOSICIONS 2024

11/06/2024

- Resolució de 4 de juny de 2024 per la qual es modifica la Resolució de 26 de març de 2024 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents a les Illes Balears PDF

- Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats mitjançant la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de 14 de maig de 2024, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals, es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració PDF

30/05/2024

- Resolució  de 28 de maig de 2024 per la qual es rectifiquen les errades advertides en la Resolució de 26 de març de 2024 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 4 d'abril de 2024 PDF

- Recordeu que per entregar la programació/planificació heu d'anar al Portal dels aspirants (teniu el botó a la part superior dreta d'aquesta pàgina). Termini: de l'1 al 15 de juny.

28/05/2024

- Criteris generals de valoració de la fase d'oposició. PDF

27/05/2024

- Instrucció 1/2024 del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 23 de maig de 2024, relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que presta serveis efectius en centres públics docents d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears, que participa en els procediments selectius convocats per Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 26 de març de 2024 PDF

20/05/2024

- Resolució de 14 de maig de 2024, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d'actuar en els procediments selectius, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se'ls convoca a l'acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova PDF


- Resolució de 14 de maig de 2024, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos docents de secundària, i es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d'actuar en els procediments selectius, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se'ls convoca a l'acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova PDF

16/05/2024

- Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 16 de maig de 2024, per la qual es fa pública la llista, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 26 de març de 2024 PDF

Llistes definitives d'admesos i exclosos. Editor de Text odt

16/05/2024

- Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació

Aspirants exclosos

Poden sol·licitar el retornament de les taxes del dret de participació els aspirants exclosos, d'acord amb l'article 103 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre i els aspirants que hagin fet pagaments indeguts, d'acord amb l'article 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, a través del tràmit telemàtic següent. Aquest tràmit estarà disponible del 17 de maig al 5 de juny.

>>>>> Accés al tràmit

15/05/2024

Llista definitiva dels aspirants aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers PDF

13/05/2024

- Llista provisional dels aspirants aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers PDF

>>> Accés al tràmit de reclamacions

06/05/2024

- Resolució de 6 de maig de 2024, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 26 de març de 2024, per a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents. PDF

- Annex 2: Composició de tribunals (cos de mestres)

- Resolució de 6 de maig de 2024, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals dels cossos de secundària, i es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 26 de març de 2024, per a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents. PDF

- Annex 2: Composició de tribunals (cossos de secundària)  

- El termini per presentar al·legacions és del 7 al 9 de maig, ambdós inclosos.

>>> Accés al tràmit

03/05/2024

- Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 2 de maig de 2024 per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter definitiu, del personal funcionari de carrera admès i exclòs que ha sol·licitat voluntàriament formar part, com a vocal, d'un tribunal en el procediment convocat per Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 26 de març de 2024. PDF

29-04-2024

- Resolució del director general de Personal Docent i Centres Docents de dia 26 d'abril de 2024 per la qual es nomena la comissió avaluadora de competència escrita i oral en llengua castellana, prevista a la Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 26 de març de 2024, per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents. PDF

24-04-2024

- Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 24 d'abril de 2024, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició del procés selectiu convocat per Resolució de 26 de març de 2024. PDF

- Llistes provisionals d'admesos i exclosos. Editor de Text odt

- Nota informativa per a aspirants exclosos per NDI PDF

- El termini per presentar al·legacions és del 25 d'abril al 9 de maig, ambdós inclosos

>>> Accés al tràmit

23-04-2024

Publicació de les llistes provisionals del personal funcionari de carrera que ha sol·licitat voluntàriament formar part d'un tribunal en el procediment convocat per Resolució de 26 de març de 2024. PDF

- El termini per realitzar al·legacions és del 24 al 26 d'abril, ambdós inclosos

>>> Accés al tràmit

19-04-2024_

RESULTAT DEL SORTEIG

El número de referència a partir de la qual es seleccionen els membres d'un tribunal d'entre tots els candidats a formar-ne part, determinada per sorteig públic, és: 4232

* Podeu consultar el número personal assignat aleatòriament al portal del personal (apartat Expediente personal -> ordenació tribunals)

Els membres dels tribunals es seleccionen de la llista ordenada de tribunables segons els criteris indicats a la convocatòria i en la Resolució per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig a partir d'aquesta persona de referència.

D'acord amb el sorteig, l'assignació d’aspirants als tribunals i l'ordre d'actuació dels mateixos es farà alfabèticament a partir de la lletra Q.

Dia 19 d'abril de 2024, al despatx del director general de Personal Docent i Centres Concertats de la primera planta de la Conselleria d'Educació i Universitats (carrer del Ter, 16, 07009 Palma), es durà a terme l'acte públic del sorteig previst a la convocatòria de proves selectives:

- A les 9.30 hores del matí: per nomenar els vocals i els suplents dels tribunals.
- A les 9.45 hores del matí: per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en cada procediment.

Es podrà seguir l'acte en directe des de l'enllaç: https://youtu.be/BG9XVuBp9mM

11-04-2024__

Resolució de dia 11 d'abril de 2024 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals dels tribunals que han d'actuar a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents a les Illes Balears. PDF

Resolució de dia 11 d'abril de 2024 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents a les Illes Balears. PDF

05-04-2024_

Termini de presentació
- Els aspirants que desitgin prendre part en aquest procediment selectiu han presentar les sol·licituds del dia 5 al dia 18 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

>>>  Accés al tràmit

- El personal funcionari de carrera, que voluntàriament vulgui formar part d'un tribunal de l'especialitat en la què estan en actiu i de la qual són titulars, com a vocals han de formalitzar la sol·licitud de participació a través del següent tràmit telemàtic del dia 5 al dia 18 d'abril de 2024, ambdós inclosos..

>>> Accés al tràmit

26-03-2024__

- Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 26 de març de 2024 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears. PDF