Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

 

 

4. Informes en matèria de Funció Pública

 

4.1. Drets i deures

a. Principis constitucionals i drets fonamentals

b. Condicions de treball

i. Jornada i horari

ii. Vacances, permisos i llicències

 

4.2. Retribucions i indemnitzacions