Torna

LOMLOE Currículums educació CAIB

L'Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) ha alliberat les proves que es varen utilitzar per al pilotatge dels exercicis de la prova d'accés a la universitat (PAU) adaptada als nous currículums de l'etapa de batxillerat. Trobareu la informació actualitzada i l'accés a aquests exercicis en aquest enllaç.