Torna

Àrea de Llengua

PICat, Punt d’Informació sobre la Llengua Catalana

El PICat és un servei gratuït que l’IEB ofereix tant a particulars com a empreses.

Oferiment d'informació

Dona informació sobre qualsevol qüestió relacionada amb la llengua catalana:

  • Formació i certificació (cursos, proves per obtenir els certificats oficials de coneixements de català...).
  • Traducció (criteris, recursos…).
  • Tràmits administratius (inscripció del nom i llinatges en català...).
  • Etc.

Servei de correcció i traducció

Ofereix el servei de correcció (català) i traducció de textos (castellà-català).

  • Els textos han d’implicar una difusió de l’ús de la llengua catalana (rètols, publicitat de comerços, restaurants...).
  • L’extensió màxima dels documents és de 10 pàgines.

Horari i dades de contacte

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

C. de l’Almudaina, 4, 07001 Palma

971 17 76 04

picat@ieb.caib.es

Segueix el PICat al Facebook.