Torna

Àrea de Llengua

Oferta formativa

LInstitut dEstudis Baleàrics té una oferta formativa molt variada amb la finalitat dajustar-se a les necessitats i al perfil dels destinataris.

Cursos generals

Es fan cursos de tots els nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA (llenguatge administratiu).

Els cursos poden ser presencials, semipresencials i a distància.

Més informació

Tallers i cursos específics

Tallers dacollida lingüística per a joves

Tallers de conversa

Centres de català

Espais que tenen lobjectiu principal de facilitar lautoaprenentatge dels usuaris, els quals poden demanar assessorament a la persona encarregada del centre.

Més informació