Torna

Àrea de Llengua

Informació general sobre els cursos

Cursos i certificats

Els cursos de l'IEB són preparatoris, és a dir, no es fa un examen oficial final.

Un cop acabat el curs, s’expedirà un certificat d’assistència si es reuneixen les condicions requerides. En el cas dels cursos a distància, el certificat que es lliurarà, sempre que es compleixin els mínims establerts, serà de participació.

Ara bé, ni el certificat d’assistència ni el certificat de participació no acrediten coneixements. Per obtenir un certificat oficial, us heu d’inscriure a les proves de la Direcció General de Política Lingüística i abonar les taxes corresponents.

Modalitats dels cursos

Cursos presencials: nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2

Els cursos presencials es basen en l'assistència de l’alumne a classe.

Tots els cursos tenen una durada de 80 hores, distribuïdes en tres sessions setmanals de 2 hores.

Cursos semipresencials: nivells B2, C1, C2 i llenguatge administratiu (LA)

Els cursos semipresencials són la modalitat d’ensenyament que combina l’autoformació de l’aprenent, els materials d’autoaprenentatge, l’assessorament d’un professor i l’assistència a sessions presencials.

Tenen una durada de 35 hores presencials, distribuïdes en una sessió setmanal de 2,5 hores, que es completen amb l’autoformació guiada pel professor que correspon al treball necessari que haurà de fer l'alumne fora de l'aula, de forma regular, durant la setmana.

Cursos a distància: nivells B2, C1 i C2

Els cursos a distància es basen en l’autoformació de l’aprenent, a través d'una aula virtual, que es combina amb l’assessorament d’un professor.

Per poder seguir el curs, l’alumne ha de disposar de connexió a Internet i tenir obert un compte de correu electrònic.

Els cursos a distància tenen una durada de 80 hores d'autoformació per Internet.