Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Sol·licitud de classificació

Iniciació de l'expedient

Per iniciar l'expedient de classificació, us heu d'instal·lar el programa de classificació d'empreses i heu de seguir les instruccions següents:

     - Classificació d'obres i de serveis

 Instal·lació del programa de classificació d'empreses

Per instal·lar correctament l'aplicació, heu de descarregar primerament el següent Document d'ajuda.

Per descarregar l'aplicació de classificació empresarial clicau aquí: claemp (aprox. 33 MB)

AVÍS IMPORTANT PER A LES EMPRESES QUE JA ESTIGUIN CLASSIFICADES AL MINISTERI D’HISENDA O EN UNA ALTRA COMUNITAT AUTÒNOMA

Les empreses que vulgueu presentar la sol•licitud de classificació a la Junta Consultiva de les Illes Balears que ja estigueu classificades per la Junta Consultiva del Ministeri d’Hisenda o de qualsevol altra Comunitat Autònoma, heu de contactar prèviament amb el personal tècnic de la Junta al telèfon 971177080, per informar-vos del contingut i efectes de l’article 80 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Presentació electrònica de la sol·licitud i de la documentació.

Models de certificats:

  1. Certificats d'obra
  2. Certificats de serveis