Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

  • Qüestionari de seguiment de l’Acord del Consell de Govern de 3 de gener de 2022 pel qual s’estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social, laboral i mediambiental en la contractació de l’Administració de la CAIB

Qüestionari de seguiment de l’Acord del Consell de Govern de 3 de gener de 2022 pel qual s’estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social, laboral i mediambiental en la contractació de l’Administració de la CAIB

Gràcies per la teva col·laboració