Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Jornades


VI Jornades sobre Qüestions Actuals de la Gestió Econòmica de les Administracions Públiques de les Illes Balears

Aquestes Jornades, organitzades conjuntament amb la Intervenció General de la Comunitat Autònoma i amb la col·laboració de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, es varen desenvolupar el dia 19 d'abril de 2010 a l'Hotel Gran Meliá Victoria de Palma.

Nueva imagen.png