Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Darreres publicacions


Teniu a la vostra disposició per a la seva consulta els següents títols:

De la «Col·lecció legislativa»:

Igualtat i diversitat de gènere (PDF)
21_Igualtat_i_diversitat_de_genere.png

Aquesta obra recull la normativa més rellevant existent en la matèria a nivell internacional, europeu, estatal i autonòmic, posant un èmfasi especial en els àmbits de la funció pública i el treball, la salut, la violència sexual i de gènere, la diversitat sexual i de gènere i l’educació.

(nota actualització)

Estatut d'autonomia de les Illes Balears, núm. 0. Edició especial commemorativa dels 40 anys d'autogovern (1983-2023) (PDF)
0_Estatut_ed._especial_40.png Edició especial de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears amb motiu del quarantè aniversari de la seva promulgació. Inclou referències als articles de la Constitució i del mateix Estatut que hi estan relacionats, com també, a les lleis balears vigents més rellevants.
Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals, núm. 2 (4a edició) (PDF)

2_Legislacio_IB._TF_(4a_ed.).png

La quarta edició d'aquesta obra, impresa amb un nou disseny, revisa i actualitza vint de les principals disposicions consultades de l'ordenament jurídic balear.
Les principals novetats, a més del sumari a l'inici de cada norma, són la publicació de la nova Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars i un acurat índex analític.

(nota actualització)

Legislación de las Illes Balears. Textos fundamentales, núm. 2 (PDF) (actualització a abril de 2022)

portada PTT castella_peq.png

Apareix per primera vegada, en format electrònic i amb un nou disseny, la versió castellana d'aquesta obra, que revisa i actualitza la precedent en català. Amb ella es pretén facilitar la consulta d'algunes de les principals disposicions de l'ordenament jurídic balear a un conjunt més ampli de lectors, incloent-hi com a novetat, a més del sumari a l'inici de cada norma, un índex analític.

Legislación electoral y democracia participativa de las Illes Balears (3ª edición) (PDF)
20_Legislacio_electoral__3a_ed.png Aquesta tercera edició inclou les darreres modificacions legislativas i reglamentàries en matèria electoral. Es tracta d’una eina de gran utilitat ja que, a més, comprèn la normativa relativa a consultes i procesos participatius.

De la col·lecció «Eines»:

Legislació lingüística. Volum II. Ensenyament, núm. 14 (PDF)
14_Eines_volum_II.png Aquest segon volum està dedicat a l’àmbit de l’ensenyament. S’hi inclouen, entre d’altres, disposicions sobre les diferents etapes educatives, així com sobre la certificació de coneixements de llengua catalana.
Llei de consells insulars, núm. 16 (PDF)
16_Eines.png El darrer volum de la col·lecció Eines de l'IEA es dedica a la nova Llei de consells insulars, aprovada d'acord amb el mandat del legislador estatutari de 2007. L'obra conté el text consolidat de la Llei 4/2022, de 28 de juny, incorpora algunes anotacions a peu de pàgina i inclou un extens índex analític.

Fora de col·lecció:

Atles geogràfic i històric de les Illes Balears (2a edició) (PDF)

Altes_2a_edicio.png

Nova edició de l’Atles geogràfic i històric de les Illes Balears publicada per l’IEA en el marc dels actes commemoratius del 40 aniversari de l’Estatut d’autonomia. Aquesta eina pedagògica va dirigida als alumnes de primària i secundària de la nostra comunitat educativa.
Memòria d'activitats 2021-2022 (PDF)
memoria_IEA.png La Memòria d’activitats 2021-2022 detalla els projectes i les actuacions duits a terme durant aquest bienni per part de l’IEA.
Insularity in the European Union / La insularitat a la Unió Europea / La insularidad en la Unión Europea (PDF)
Insularity.png En aquesta obra trilingüe, els autors aborden diferents qüestions lligades als territoris insulars de la Unió Europea, analitzant el context econòmic, social, jurídic i polític en el qual es troben.
Manual de dret públic de les Illes Balears (2a edició)
manual_dret_public_2a_ed.jpg Nova edició coeditada per Atelier i l'Institut d'Estudis Autonòmics.

Col·laboracions editorials:

Autonomía, costas y litoral (PDF)
autonomia,costas_y_litoral_peq.png Aquesta obra, coeditada amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat de Catalunya, es tracta d'una recopilació de ponències acadèmiques i de representants de diverses administracions que van participar a les jornades sobre autonomia, costes i litoral que van tenir lloc el 31 de març i l'1 d'abril de 2022, a Palma, i el 21 d'octubre del mateix any a Girona.