Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Darreres publicacions


Teniu a la vostra disposició per a la seva consulta els següents títols:

De la «Col·lecció legislativa»:

Igualtat i diversitat de gènere (PDF)
21_Igualtat_i_diversitat_de_genere.png Aquesta obra recull la normativa més rellevant existent en la matèria a nivell internacional, europeu, estatal i autonòmic, posant un èmfasi especial en els àmbits de la funció pública i el treball, la salut, la violència sexual i de gènere, la diversitat sexual i de gènere i l’educació.
Estatut d'autonomia de les Illes Balears, núm. 0. Edició especial commemorativa dels 40 anys d'autogovern (1983-2023) (PDF)
0_Estatut_ed._especial_40.png Edició especial de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears amb motiu del quarantè aniversari de la seva promulgació. Inclou referències als articles de la Constitució i del mateix Estatut que hi estan relacionats, com també, a les lleis balears vigents més rellevants.
Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals, núm. 2 (4a edició) (PDF)

2_Legislacio_IB._TF_(4a_ed.).png

La quarta edició d'aquesta obra, impresa amb un nou disseny, revisa i actualitza vint de les principals disposicions consultades de l'ordenament jurídic balear.
Les principals novetats, a més del sumari a l'inici de cada norma, són la publicació de la nova Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars i un acurat índex analític.

(nota actualització)

Legislación de las Illes Balears. Textos fundamentales, núm. 2 (PDF) (actualització a abril de 2022)

portada PTT castella_peq.png

Apareix per primera vegada, en format electrònic i amb un nou disseny, la versió castellana d'aquesta obra, que revisa i actualitza la precedent en català. Amb ella es pretén facilitar la consulta d'algunes de les principals disposicions de l'ordenament jurídic balear a un conjunt més ampli de lectors, incloent-hi com a novetat, a més del sumari a l'inici de cada norma, un índex analític.

De la col·lecció «Eines»:

Llei de consells insulars, núm. 16 (PDF)
16_Eines.png El darrer volum de la col·lecció Eines de l'IEA es dedica a la nova Llei de consells insulars, aprovada d'acord amb el mandat del legislador estatutari de 2007. L'obra conté el text consolidat de la Llei 4/2022, de 28 de juny, incorpora algunes anotacions a peu de pàgina i inclou un extens índex analític.

Ítems: butlletí de l'IEA

imatge_prova_7_avisos.png

Ítems núm. 15

Fora de col·lecció:

Atles geogràfic i històric de les Illes Balears (2a edició) (PDF)

Altes_2a_edicio.png

Nova edició de l’Atles geogràfic i històric de les Illes Balears publicada per l’IEA en el marc dels actes commemoratius del 40 aniversari de l’Estatut d’autonomia. Aquesta eina pedagògica va dirigida als alumnes de primària i secundària de la nostra comunitat educativa.
Memòria d'activitats 2021-2022 (PDF)
memoria_IEA.png La Memòria d’activitats 2021-2022 detalla els projectes i les actuacions duits a terme durant aquest bienni per part de l’IEA.
Insularity in the European Union / La insularitat a la Unió Europea / La insularidad en la Unión Europea (PDF)
Insularity.png En aquesta obra trilingüe, els autors aborden diferents qüestions lligades als territoris insulars de la Unió Europea, analitzant el context econòmic, social, jurídic i polític en el qual es troben.

Col·laboracions editorials:

Autonomía, costas y litoral (PDF)
autonomia,costas_y_litoral_peq.png Aquesta obra, coeditada amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat de Catalunya, es tracta d'una recopilació de ponències acadèmiques i de representants de diverses administracions que van participar a les jornades sobre autonomia, costes i litoral que van tenir lloc el 31 de març i l'1 d'abril de 2022, a Palma, i el 21 d'octubre del mateix any a Girona.