Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Benvinguda


logo pagina web nueva.png

Benvinguts al web de l'Institut d'Estudis Autonòmics.

En aquest espai trobareu informació sobre l'organització de l'IEA i les tasques que desenvolupa. També podreu accedir als diferents serveis que presta: a la base de dades de legislació autonòmica, a les publicacions de l'IEA (en especial, a les de la nova línea editorial en PDF, que permet una actualització permanent dels textos), a dades relatives a jornades, seminaris i conferències, com també a altra documentació i enllaços d'interès, tant per als professionals del dret i de l'Administració pública, com per als ciutadans en general.

Així mateix, l'IEA ha estat designat autoritat per als processos relatius als mecanismes de protecció dels operadors econòmics prevists en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat  (LGUM)