Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Punt de contacte LGUM 


L’Acord del Consell de Govern de 6 de juny de 2014 va designar l’Institut d’Estudis Autonòmics (IEA) punt de contacte als efectes de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat (LGUM) i de l’Acord del Consell de Ministres de 9 de maig de 2014.

L’IEA exerceix les funcions relatives a la cooperació en l’elaboració de projectes normatius i a la supervisió i protecció dels operadors econòmics, consumidors i usuaris en l’àmbit de la llibertat d’establiment i de la llibertat de circulació.