Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Novetats


ÍTEMS núm. 16, nou butlletí de l'IEA ja disponible

Per a més informació

— Igualtat i diversitat de gènere

Per a més informació

—Estatut d'autonomia de les Illes Balears, edició especial commemorativa dels 40 anys d'autogovern (1983-2023)

Per a més informació

—Legislació lingüística. Volum II. Ensenyament

Per a més informació

Legislació electoral y democracia participativa de las Illes Balears

Per a més informació

Revista Jurídica de les Illes Balears 24

Per a més informació

—Informe Comunidades Autónomas

Ja està publicat l'Informe Comunidades Autónomas 2021 elaborat per l'Institut de Dret Públic amb la col·laboració, entre altres, de l'Institut d'Estudis Autonòmics de les Illes Balears.

Per a més informació