Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Novetats


Llibre d'estil del Govern de les Illes Balears (2a edició)

Per a més informació

Legislación electoral de las Illes Balears, núm. 20 (2a edició)

Per a més informació

Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (Segon mandat 2006-2012)

Per a més informació

Revista Jurídica de les Illes Balears 16

Ja es pot accedir al darrer número de la Revista Jurídica de les Illes Balears (volum 16).

Per a més informació

—Informe Comunidades Autónomas

Ja està publicat l'Informe Comunidades Autónomas 2017 elaborat per l'Institut de Dret Públic amb la col·laboració, entre altres, de l'Institut d'Estudis Autonòmics de les Illes Balears.

Per a més informació

La reforma del procedimiento administrativo y del régimen jurídico del sector público

Ja està publicat el quart volum de la Col·lecció Debats editat per l'Institut d'Estudis Autonòmics de les Illes Balears.

Per a més informació