Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/02/1983

Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears BOE núm. 051 de 1983

Afectada per:

Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, de reforma de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears BOE núm. 072 de 1994

Ley 27/1997, de 4 de agosto, de modificación del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión BOE núm. 186 de 1997

Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, de reforma de la Llei orgànica 2/1983, d'Estatut d'autonomia de les Illes Balears BOE núm. 008 de 1999

Llei 29/2002, d'1 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l'abast i les condicions de la cessió BOE núm. 157 de 2002

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears BOIB núm. 032 de 2007