Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/12/2009

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 BOIB núm. 189 de 2009

Afectada per:

Llei 6/2010, de disset de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic BOIB núm. 094 de 2010

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext. de 2011

Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014 BOIB núm. 181 de 2013

Per a més informació podeu descarregar el següent document