Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

18/03/1987

Llei 5/1987, de 18 de març, de modificació de determinats conceptes de l'annex de la Llei 7/1986, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 5/1987, de 18 de març, de modificació de determinats conceptes de l'annex de la Llei 7/1986, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 040 de 1987

Afectada per:

Llei 2/1997, del 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 076 de 1997

Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 163 de 1998