Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

30/05/1990

Llei 3/1990, de 30 de maig, per la qual es crea i regula el Pla de modernització d'allotjaments turístics existents a Balears

TURISME

Llei 3/1990, de 30 de maig, per la qual es crea i regula el Pla de modernització d'allotjaments turístics existents a Balears BOCAIB núm. 74 de 1990

Afectada per:

Llei 6/1996, de 18 de desembre de 1996, per la qual es crea i regula el Pla de modernització de l'oferta turística complementària de les Illes Balears BOCAIB núm. 162 de 1996

Llei 7/2001, de 23 d'abril, de l'impost sobre les estades a empreses turístiques d'allotjament, destinat a la dotació del fons per a la millora de l'activitat turística i la preservació del medi ambient BOIB núm. 052 de 2001

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior BOIB núm. 171 de 2010