Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

03/04/2007

Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

BOIB núm. 049, de 3 d'abril de 2007

Afectada per:

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196, de 29 de desembre de 2007

Decret llei 6/2022, d 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022

Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2022 pel qual es corregeixen les errades observades en el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública a les Illes Balears BOIB ext. núm. 87, de 27 de juny de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document