Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/02/2009

Llei 1/2009, de 25 de febrer, de mesures tributàries per impulsar l'activitat econòmica a les Illes Balears

ECONOMIA I EMPRESA

Llei 1/2009, de 25 de febrer, de mesures tributàries per impulsar l'activitat econòmica a les Illes Balears BOIB núm. 032 de 2009

Afectada per:

Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries urgents BOIB núm. 183 de 2011

Llei 3/2012, de 30 d'abril, de mesures tributàries urgents BOIB núm. 068 de 2012

 

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195 de 2012

 

Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat BOIB núm. 077 de 2014

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document