Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

10/03/1998

Llei 1/1998, de 10 de març, de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CONSUM

Llei 1/1998, de 10 de març, de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 037 de 1998

Afectada per:

Decret llei 7/2011, de 23 de desembre, pel qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc BOIB Núm. 194 de 2011

Llei 4/2012, de 30 d'abril, per la qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc BOIB núm. 068 de 2012

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195 de 2012

Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears BOIB núm. 103 de 2014