Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

18/02/1987

Llei 1/1987, de dia 18 de febrer, de Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Llei 1/1987, de dia 18 de febrer, de Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 027 de 1987

Afectada per:

Recurs d'inconstitucionalitat número 744/1987, plantejat pel President del Govern, contra determinats preceptes de la Llei 1/1987, de 18 de febrer, del Parlament de les Illes Balears BOCAIB núm. 080 de 1987 i BOE núm. 141 de 1987

Llei 8/1991, de dia 20 de març, de modificació de l'article 21.1 i de la disposició transitòria primera de la Llei 1/1987, de dia 18 de febrer, de Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 047 de 1991

Recurs d'inconstitucionalitat número 744/1987, promogut pel President del Govern contra determinats preceptes de la Llei del Parlament de les Illes Balears 1/1987, de 18 de febrer BOCAIB núm. 050 de 1991

Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears BOIB núm. 050 de 2004