Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/02/1986

Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 007 de 1986

Afectada per:

Correcció d'errades BOCAIB núm. 028 de 1986

Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1989 BOCAIB núm. 157 de 1988 i BOCAIB núm. 003 de 1989

Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 056 de 1989

Llei 11/1989, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 1990 BOCAIB núm. 162 Ext. de 1989

Llei 11/1991, de 13 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1992 BOCAIB núm. 163 de 1991

Llei 11/1993, de 22 de desembre, de pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1994 BOCAIB núm. 159 Ext. de 1993

Llei 3/1994, de 29 de novembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1995 BOCAIB núm. 157 de 1994

Llei 9/1995, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1996 BOCAIB núm. 162 de 1995

Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1997 BOCAIB núm. 162 de 1996

Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1998 BOCAIB núm. 161 de 1997

Llei 11/1999, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'any 2000 BOCAIB núm. 162 de 1999

Llei 12/1999, de 23 de desembre,de mesures tributàries, administratives i de funció pública i econòmiques BOCAIB núm. 162 de 1999

Llei 15/2000, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001 BOIB núm. 159 de 2000

Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 156 Ext. (511) de 2001

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext. de 2003

Llei 7/2004, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2005 BOIB núm. 186 de 2004  

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 098 de 2005