Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/12/1997

Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1998

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1998 BOCAIB núm. 161 de 1997

Afectada per:

Correcció d'error i annexes a la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (Butlletí nº 161 de 30-12-1997) BOCAIB núm. 028 de 1998

Llei 15/1998, de 28 de desembre, de Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1999 BOCAIB núm. 167 Ext. (511) de 1998

Llei 11/1999, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'any 2000 BOCAIB núm. 162 de 1999

Llei 15/2000, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001 BOIB núm. 159 de 2000

Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002 BOIB núm. 156 Ext. (511) de 2001

Llei 10/2002, de 23 de desembre de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2003 BOIB núm. 156 de 2002

Llei 9/2003, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004 BOIB núm. 179 de 2003

Llei 7/2004, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2005 BOIB núm. 186 de 2004

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 098 de 2005

Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2007 BOIB núm. 188 de 2006

Llei 5/2007, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008 BOIB núm. 196 de 2007

Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2009 BOIB núm. 182 de 2008

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 BOIB núm. 189 de 2009

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext. de 2011

Per a més informació podeu descarregar el següent document