Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/03/2020

Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

AJUTS I SUBVENCIONS \ ECONOMIA I EMPRESA \ CONTRACTACIÓ \ SERVEIS SOCIALS \ MEDI AMBIENT \ HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 40, de 21 de març de 2020

Afectat per:

Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària iadministrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 BOIB núm. 45, de 28 de març de 2020

Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària BOIB núm. 48, d'1 d'abril de 2020

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (RGE núm. 5937/20) BOIB núm. 58, de 18 d'abril de 2020

Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears BOIB ext. núm. 109, de 16 de juny de 2020

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021

Enlaces de interes:

Per a més informació podeu descarregar el següent document