Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/03/2020

Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ ECONOMIA I EMPRESA \ HISENDA I PRESSUPOSTS \ POLICIAL LOCAL

BOIB núm. 45, de 28 de març de 2020

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (RGE núm. 5939/20) BOIB núm. 58, de 18 d'abril de 2020