Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/11/2009

Decret llei 4/2009 de 27 de novembre, de mesures urgents en matèria d'ordenació del territori i medi ambient

TERRITORI I URBANISME

Decret llei 4/2009 de 27 de novembre, de mesures urgents en matèria d'ordenació del territori i medi ambient BOIB núm. 174 de 2009

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2009 pel qual es corregeixen errades materials en el Decret llei 4/2009, de 27 de novembre, de mesures urgents en matèria d'ordenació del territori i medi ambient BOIB núm. 177 de 2009

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual, no havent estat validat el Decret llei 4/2009, de 27 de novembre, de mesures urgents en matèria d'ordenació del territori i medi ambient, queda derogat BOIB núm. 187 de 2009