Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

17/02/2012

Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible

TERRITORI I URBANISME

Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 26 Ext. de 2012

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible  BOIB núm. 35 de 2012

Correcció d'errada d'ubicació de l'edicte 4159 (BOIB núm. 35 de data 6-3-2012), referit a 'Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 2/2012, 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 36 de 2012

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat ' Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei de les Illes Balears 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 84 de 2012

Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible BOIB núm. 91 de 2012