Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

26/01/2021

Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l'exercici fiscal de 2021, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l'activitat administrativa

TURISME / HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 11, de 26 de gener de 2021

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l’activitat administrativa (RGE núm. 1274/21) BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021