Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/11/1990

Decret 97/1990, de 14 de novembre, modificant la composició del Consell d'Administració de l'IBASAN

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 97/1990, de 14 de novembre, modificant la composició del Consell d'Administració de l'IBASAN BOCAIB núm. 146 de 1990

Afectat per:

Decret 91/1994, de 13 de juliol, de modificació del Decret 27/1989, de 9 de març, de creació de l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN) BOCAIB núm. 093 de 1994

Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental BOIB núm. 173 de 2005