Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/2009

Decret 96/2009, de 29 de desembre, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Comitè d'Avaluació de Necessitats Socials

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SERVEIS SOCIALS

Decret 96/2009, de 29 de desembre, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Comitè d'Avaluació de Necessitats Socials BOIB núm. 003 de 2010