Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/01/1994

Decret 9/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l'empresa pública Institut Balear de l'Aigua (IBAGUA)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 9/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l'empresa pública Institut Balear de l'Aigua (IBAGUA) BOCAIB núm. 015 de 1994

Afectat per:

Decret 133/1996, de 28 de juny, de modificació del Decret 9/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l'empresa pública Institut Balear de l'Aigua (IBAGUA) BOCAIB núm. 086 de 1996

Decret 58/1998, de 29 de maig, pel qual s'estableix el règim jurídic de l'Institut Balear de l'Aigua i l'Energia BOCAIB núm. 075 de 1998