Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

17/12/1992

Decret 89/1992, de 17 de desembre, pel qual es modifica el Decret 113/1990, de 27 de desembre, pel qual s'aprova l'adaptació del pla general de comptabilitat per a les empreses públiques de la CAIB

HISENDA I PRESSUPOSTS \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 89/1992, de 17 de desembre, pel qual es modifica el Decret 113/1990, de 27 de desembre, pel qual s'aprova l'adaptació del pla general de comptabilitat per a les empreses públiques de la CAIB BOCAIB núm. 156 de 1992

Afectat per:

Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la CAIB BOCAIB núm. 155 de 1993