Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/11/1992

Decret 79/1992, de 5 de novembre, de creació del Consell de Formació Ocupacional de la CAIB

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TREBALL

Decret 79/1992, de 5 de novembre, de creació del Consell de Formació Ocupacional de la CAIB BOCAIB núm. 140 de 1992

Afectat per:

Correcció d'errades en la publicació del Decret 79/1992, de 5 de novembre, de creació del Consell de Formació Ocupacional de la CAIB BOCAIB núm. 005 de 1993

Decret 126/1993, de 25 de novembre, pel qual es modifica el Decret 79/1992, de 5 de novembre, de creació del Consell de Formació Ocupacional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 148 de 1993

Decret 103/1995, de 21 de setembre, de modificació del Decret 79/1992, de 5 de novembre, de creació del Consell de Formació Ocupacional de la CAIB BOCAIB núm. 123 de 1995

Decret 146/1996, de 5 de juliol, pel qual es modifica el Decret 79/1992, de 5 de novembre, de creació del Consell de Formació Ocupacional de la CAIB BOCAIB núm. 091 de 1996

Decret 174/1996, de 14 de setembre, regulador dels programes de formació professional ocupacional de la CAIB BOCAIB núm. 121 de 1996