Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

03/02/2006

Decret 7/2006, 3 de febrer, pel qual s'aprova la concessió de premis al personal funcionari i laboral al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per haver obtingut nivells de coneixement de català superiors als exigits per ingressar en la funció pública

LLENGUA \ FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 7/2006, 3 de febrer, pel qual s’aprova la concessió de premis al personal funcionari i laboral al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per haver obtingut nivells de coneixement de català superiors als exigits per ingressar en la funció pública BOIB núm. 019 de 2006

Afectat per:

Decret 4/2006, de 10 de març, del president de les Illes Balears, de delegació de la competència per concedir el premi regulat en el Decret 7/2006, de 3 de febrer, per haver obtingut nivells de coneixements de català superiors als exigits per ingressar en la funció pública BOIB núm. 037 de 2006

Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2012