Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/01/1994

Decret 7/1994, de 13 de gener, d'assumpció i distribució de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de radiodifusió

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 7/1994, de 13 de gener, d'assumpció i distribució de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de radiodifusió BOCAIB núm. 014 de 1994