Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

31/01/1985

Decret 7/1985, de 31 de gener, de creació del Consell Agrari de la Conselleria d'Agricultura i Pesca

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 7/1985, de 31 de gener, de creació del Consell Agrari de la Conselleria d'Agricultura i Pesca BOCAIB núm. 005 de 1985

Afectat per:

Decret 108/1987, de 22 d'octubre, de modificació de l'article 4 del Decret 7/1985, pel qual es creava el Consell Agrari de la Conselleria d'Agricultura i Pesca BOCAIB núm. 138 de 1987

Decret 35/1990, de 19 d'abril, de modificació del Consell Agrari BOCAIB núm. 056 de 1990

Decret 33/1993, de 25 de març, de creació dels consells agraris insulars i del Consell Agrari Interinsular BOCAIB núm. 044 de 1993