Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

30/01/2021

Decret 6/2021, de 29 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a totes les Illes Balears, a l'empara de la declaració de l'estat d'alarma

SALUT

BOIB núm. 13, de 30 de gener de 2021

Afectat per:

Decret 7/2021, de 12 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen les mesures establertes pel Decret 6/2021, de 29 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a totes les Illes Balears, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma BOIB núm. 19, de 13 de febrer de 2021