Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

31/01/2014

Decret 6/2014, de 31 de gener, de modificació del Decret 51/2008, de 18 d’abril, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Consell Financer Interinsular

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 6/2014, de 31 de gener, de modificació del Decret 51/2008, de 18 d’abril, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Consell Financer Interinsular BOIB núm. 016 de 2014