Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

07/02/2010

Decret 6/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2007, d'11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 6/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2007, d'11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 021 de 2010 [DEROGAT]

Afectat per:

Correcció d'errada de composició en el Decret 6/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2007, d'11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 023 de 2010

Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB Núm. 91 Ext. de 2011