Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/01/2010

Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d'idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

EDUCACIÓ

Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d'idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 016 de 2010

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de dia 28 de maig de 2010 de correcció d'errades materials en l'Annex al Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d'idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 091 de 2010