Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

16/01/1996

Decret 6/1996, de 16 de gener, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista a l'article 9 de la Llei 9/1995, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a 1996, en la secció pressupostària 72 (Junta d'Aigües)

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 6/1996, de 16 de gener, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista a l'article 9 de la Llei 9/1995, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a 1996, en la secció pressupostària 72 (Junta d'Aigües) BOCAIB núm. 014 de 1996