Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

11/02/1988

Decret 6/1988, de dia 11 de febrer, pel qual es crea el servei administratiu descentralitzat sense personalitat jurídica pròpia, millora de l'habitatge rural

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 6/1988, de dia 11 de febrer, pel qual es crea el servei administratiu descentralitzat sense personalitat jurídica pròpia, millora de l'habitatge rural BOCAIB núm. 024 de 1988

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015