Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

17/05/1990

Decret 57/1990, de 17 de maig, de creació i regulació del Consell Autonòmic de Consum

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ CONSUM

Decret 57/1990, de 17 de maig, de creació i regulació del Consell Autonòmic de Consum BOCAIB núm. 065 de 1990

Afectat per:

Decret 81/1990, de 6 de setembre, que modifica el Decret 57/1990, de 17 de maig, pel qual es crea i es regula el Consell Autonòmic de Consum BOCAIB núm. 120 de 1990

Decret 75/2001, de 25 de maig, de creació i regulació del Consell Balear de Consum BOIB núm. 067 de 2001