Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

03/05/1990

Decret 53/1990, de 3 de maig, de suspensió temporal de l'atorgament de noves autoritzacions de transport públic discrecional de viatgers, regulades als articles 4 i 5 del Decret 69/1988, de 7 de setembre

TRANSPORTS

Decret 53/1990, de 3 de maig, de suspensió temporal de l'atorgament de noves autoritzacions de transport públic discrecional de viatgers, regulades als articles 4 i 5 del Decret 69/1988, de 7 de setembre BOCAIB núm. 61 de 1990

Afectat per:

Decret 42/1991, de 2 de maig, que deroga el Decret 53/1990, de 3 de maig, de suspensió temporal de noves autoritzacions de transport públic discrecional de viatgers, regulades als articles 4 i 5 del Decret 69/1988, de 7 de setembre BOCAIB núm. 63 de 1991