Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/02/2007

Decret 5/2007 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Catàleg d'agrupacions racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-los

MEDI AMBIENT

BOIB núm. 020, de 8 de febrer de 2007

Afectat per:

Ordre del conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori de 9 de maig de 2014 per la qual s'aprova la reglamentació corresponent a l'agrupació racial del porc negre de Formentera i d'Eivissa i s'actualitza l'annex del Decret 5/2007, de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Catàleg d'agrupacions racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-los BOIB núm. 070, de 22 de maig de 2014

Ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 28 de setembre de 2020, per la qual es crea i es regula l’agrupació racial de la vaca de la reina i el seu llibre genealògic, i s’actualitza l’annex del Decret 5/2007, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Catàleg d’agrupacions racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-los BOIB núm. 169, d’1 d’octubre de 2020

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document