Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/01/2004

Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i es regula l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TURISME

Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i es regula l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears BOIB núm. 015 de 2004

Afectat per:

Decret 104/2004, de 23 de desembre, que modifica el Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i es regula l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears BOIB núm. 186 de 2004

Decret 121/2008, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i regula l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears BOIB núm. 163 de 2008

Decret 90/2009, de 18 de desembre, pel qual es modifica el Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i regula l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR) BOIB núm. 189 de 2009

Decret 43/2010, de 5 de març, pel qual es modifica el Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i regula l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR) BOIB núm. 041 de 2010

Decret 66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears BOIB núm. 077 de 2010