Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

19/01/2001

Decret 5/2001, de 19 de gener, pel qual es crea un servei de guàrdia per a emergències en el departament de carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears

OBRES PÚBLIQUES \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 5/2001, de 19 de gener, pel qual es crea un servei de guàrdia per a emergències en el departament de carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 012 de 2001

Afectat per:

Decret 83/2001, de 15 de juny, mitjançant el qual es modifica el Decret 5/2001, de 19 de gener, pel qual es crea un servei de guàrdia per a emergències en el Departament de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 076 de 2001

Decret 54/2002, de 12 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears BOIB núm. 048 de 2002

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document