Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

16/01/2009

Decret 4/2009, de 16 de gener, pel qual es modifica el Decret 95/2004, de 19 de novembre, de constitució de l'empresa pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA (GEIBSA)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ EMERGÈNCIES

Decret 4/2009, de 16 de gener, pel qual es modifica el Decret 95/2004, de 19 de novembre, de constitució de l'empresa pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA (GEIBSA) BOIB núm. 13 de 2009

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 4 de novembre de 2011 pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de la societat mercantil pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU BOIB núm. 170 de 2011