Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

04/01/2008

Decret 4/2008, de 4 de gener, pel qual s'assumeixen i s'ordenen les funcions i els serveis encomanats a l'Institut Social de la Marina en matèria d'educació, d'ocupació i formació professional ocupacional traspassats a la Comunitat Autònoma

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 4/2008, de 4 de gener, pel qual s’assumeixen i s’ordenen les funcions i els serveis encomanats a l’Institut Social de la Marina en matèria d’educació, d’ocupació i formació professional ocupacional traspassats a la Comunitat Autònoma BOIB Núm. 005 de 2008