Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

10/01/1997

Decret 4/1997, de 10 de gener, de creació del Consorci Xarxa d'Instal·lacions de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ JOVENTUT

Decret 4/1997, de 10 de gener, de creació del Consorci Xarxa d'Instal·lacions de les Illes Balears BOCAIB núm. 015 de 1997

Afectat per:

Decret 50/1997, de 14 de març, de modificació del Decret 4/1997, de 10 de gener, de creació del consorci Xarxa d'Instal·lacions de les Illes Balears BOCAIB núm. 047 de 1997

Decret 28/2003, de 4 d'abril, pel qual es modifica el Decret 4/1997, de 10 de gener, de creació del consorci Xarxa d'Instal·lacions de les Illes Balears BOIB núm. 54 de 2003

Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2003, pel qual s'aprova la modificació del decret 28/2003, de 4 d'abril i el decret 4/1997, de 10 de gener, de creació del consorci xarxa d'instal·lacions de les Illes Balears, la refosa dels seus estatuts i el canvi de denominació BOIB núm. 172 de 2003

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015